01.03
2017

Kutsume Rae Run kevadjooksule!

Rae Run kevadjooks 18. aprill ajakava:

 • 13.55 Pidulik avamine
 • 14.00 TE ja PE (2008-2009) 600m 
 • 14.30 TD ja PD (2006-2007) 600m
 • 15.00 TC (2004-2005) 600m ja PC (2004-2005) 800m
 • 15.10 Tõukerataste (ik footbike) näidissõit (rataste laenutus kohapeal)
 • 15.20  Autasustamine 
 • 15.30 TB (2002-2003) 800m ja PB (2002-2003) 1500m
 • 15.50 TA (2000-2001) 800m ja PA (2000-2001) 1500m
 • 16.20 Tõukerataste (ik footbike) näidissõit (rataste laenutus kohapeal)
 • 16.30 Autasustamine
 • 18.00 Täiskasvanud, veteranid ja teatejooks 6 km
 • 18.45 Tõukerataste (ik footbike) näidissõit (rataste laenutus kohapeal)
 • 19.00 Täiskasvanute, veteranide ja teatejooksude parimate autasustamine

Teatejooksudes on 4 vahetust, osaleda võivad meeskonnad, naiskonnad, segavõistkonnad (võistkonnas pooled on naised või noored (sünd 2000 või hiljem)) ja noortevõistkonnad (kõik jooksjad sünd 2000 või hiljem). Teatejooksud toimuvad samal ajal ja samal rajal põhijooksuga. Esimesed kolm etapppi on ca 1,6-2,0 km ja viimane on ca 800 m.

Auhinnatakse iga vanuseklassi kolme parimat ja teatejooksude parimat meeskonda, naiskonda, segavõistkonda ja noortevõistkonda esemeliste auhindadega.

257 OSALEJAT  seisuga 16.04 kell 22.00.

Peetri Kooli juurest väljub buss kell 13.15,
Järveküla Kooli juures peatub buss 13.20.
Buss toob lapsed ka tagasi.

Eelregistreerimine kuni 16. aprill lastele ja noortele tasuta, täiskasvanutele 10€, teatejooksu 4-liikmeline võistkond 15€. Tasumine kohapeal. Kohapeal registreerimisel täiskasvanutele 15€ ja teatejooksu võistkondadele 20€.

Põhijooksu rada ja teatevahetuspunktid:

SUUR TÄNU TOETAJATELE:

  

            

 

               

 

Kommenteeri meie Facebooki lehel