Tule trenni

Tule trenni!

I-II klassi ÜKE lastetreeningud Järvekülas ja Jüris toimuvad toimuvad kuni lume saabumiseni õues, talvel aga siseruumides ning on mõeldud sportlike laste mitmekülgseks arendamiseks. Treeningutel kasutatakse kergejõustiku ja vastupidavusalade elemente lastele sobivas võistluslikus ja mängulises vormis. Treeningud toimuvad Järveküla koolis ja Jüris Rae spordikeskuses. 

III klassi ja vanemate kergejõustiku treeningud Järvekülas toimuvad kuni lume saabumiseni õues, talvel aga siseruumides. Treeningute eesmärk on omandada kergejõustiku alade baasoskused nii ja ettevalmistada esimesteks võistlusteks. Selle vanuseastme treeningutele lisanduvad ka mõned võistlused aasta jooksul.

Täiskasvanute ühistreeningud toimuvad kaks korda nädalas ning on mõeldud teadlikule harrastajale, kes peab oluliseks treeneri juhendamist treeningute ajal. Valmistutakse rahvaspordiüritusteks ning oma tulemuste järjepidevaks parandamiseks. Tavaliselt on treeningute eesmärk saada pulss alla, jõuda võistluse jaoks sobivasse vormi, aga ka võimalus läbi aasta värkses õhus treenida ning koostreenimine, mis innustab kodust välja tulema. Täiskasvanute treeningud toimuvad aasta ringi värskes õhus Peetri alevikus erinevates kohtades (Kuldala, Peetri Kooli staadion, Peetri park jms). Meile on oodatud 

  • jooksuharrastajad, kes sooviksid eesmärgipärasemalt treenida,
  • mõne muu vastupidavusala harrastajad (rulluisutajad, jalgratturid, suusatajad vms), kellele jooksmine on oluline,
  • noorsportlased, kes vajavad professionaalse treeneri tuge, et jõudsalt edasi areneda
  • noored emad, kes soovivad jooksuharrastusega süsteemselt taas alustada.

Treeningud lasteaialastele Peetris ja Jüris Rae spordikeskuses on väga mängulised liikumistreeningud, mis innustavad lapsi sportima ning mõningaid baaselemente omandama läbi mängu. Ilusa ilmaga toimuvad treeningud õues, talvel aga siseruumides kas lasteaia võimlemisruumis või mõnes muus treeningpaigas. 

Treeningutel osalejad saavad taotleda Rae valla spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitist, mis on 50% kulutustest, kuid mitte rohkem kui 128 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 200 eurot lapse kohta.