Tule trenni 2017/2018

Tule trenni 2017/2018!

I-II klassi ÜKE lastetreeningud Järvekülas, Jüris ja Peetris toimuvad toimuvad kuni lume saabumiseni õues, talvel aga siseruumides ning on mõeldud sportlike laste mitmekülgseks arendamiseks. Treeningutel kasutatakse kergejõustiku ja vastupidavusalade elemente lastele sobivas võistluslikus ja mängulises vormis. Treeningud toimuvad Järveküla koolis, Peetri Lasteaed-Põhikoolis ja Jüris Rae spordikeskuses. 

III klassi ja vanemate kergejõustiku treeningud Järvekülas toimuvad kuni lume saabumiseni õues, talvel aga siseruumides. Treeningute eesmärk on omandada kergejõustiku alade baasoskused nii ja ettevalmistada esimesteks võistlusteks. Selle vanuseastme treeningutele lisanduvad ka mõned võistlused aasta jooksul ning spordilaagrid koolivaheajal.

Täiskasvanute ühistreeningud toimuvad kaks korda nädalas ning on mõeldud teadlikule harrastajale, kes peab oluliseks treeneri juhendamist treeningute ajal. Valmistutakse rahvaspordiüritusteks ning oma tulemuste järjepidevaks parandamiseks. Tavaliselt on treeningute eesmärk saada pulss alla, jõuda võistluse jaoks sobivasse vormi, aga ka võimalus läbi aasta värkses õhus treenida ning koostreenimine, mis innustab kodust välja tulema. Täiskasvanute treeningud toimuvad Peetri alevikus erinevates kohtades (Kuldala, Peetri Kooli staadion, Peetri park jms).

Treeningud 5-7 aastastele Peetris ja Jüris Rae spordikeskuses on väga mängulised liikumistreeningud, mis innustavad lapsi sportima ning mõningaid baaselemente omandama läbi mängu. Ilusa ilmaga toimuvad treeningud õues, talvel aga siseruumides. Peetri Lasteaiast, Tõrukese lasteaiast ja Võsukese Lasteaiast toovad treenerid lapsed trenni ja viivad vajadusel tagasi. Teistest lasteaedadest toovad ja viivad lapsed lapsevanemad.

Treeningutel osalejad lapsed ja noored saavad taotleda Rae valla spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitist, mis on 50% kulutustest, kuid mitte rohkem kui 128 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 200 eurot lapse kohta.